دفتر آذرشهر

آذرشهر / خیابان امام / مابین میدان غفاری و سه راه غفاری
تلفن : 4517 3422 - 041
فکس : 3805 3422 - 041
همراه : 2272 301 0914 عبادی
همراه : 0360 312 0914 عبادی

دفتر تهران

تهران / خیابان صاحب جم / روبروی بانک صادرات
تلفن : 8741 3355 - 021
فکس : 6687 3350 - 021
همراه : 5296 388 0912 عبادی

کارخانه

آذرشهر / جاده قدیم گوگان / پایین تر از استخر و سونای ولیعصر / لپه سازی برادران عبادی
تلفن : 5317 3422 - 041
فرم تماس